Foar altyd ôfskied  nimme,
it docht sa sear.
Dy wat freegje,
it kin net mear.
Dyn dwaan en wêzen,
wy ferjitte it net.
Do bliuwst foar altyd yn ûs hert.

Diep bedroefd en zeer geschokt laten wij u weten dat onze dierbare en zeer gewaardeerde collega Karin is overleden.

Karin was al meer dan 35 jaar als dierenartsassistente verbonden aan onze praktijk.
Zorgzaam, spontaan, belangstellend, gezellig, een tikkeltje chaotisch en altijd in voor een praatje, liefst onder het genot van een kopje koffie en een shagje.
Iedereen zal Karin in deze woorden herkennen.
We zullen haar humor en lichtvoetigheid ontzettend missen.

Omdat er een onderzoek loopt naar de oorzaak van haar overlijden, zullen wij hierover geen vragen beantwoorden.

We wensen familie, vrienden en bekenden heel veel kracht en sterkte toe.

Mocht u een condoleance bericht willen achter laten, nodigen wij u uit dit tijdens onze openingstijden te doen in ons condoleance boek.